15 listopada 1936

Urodził się Karl Wolf Biermann; śpiewak, poeta, pisarz.
[87. rocznica]

1936